Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

brzoskvinia
20:40
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viaShittyKitty ShittyKitty
brzoskvinia
20:35
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle viastonerr stonerr

June 20 2017

brzoskvinia
20:35
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra

June 19 2017

brzoskvinia
16:03
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra

June 18 2017

brzoskvinia
20:29
0469 5a9b 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
brzoskvinia
20:29
9184 f27f
Reposted frominto-black into-black viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
brzoskvinia
20:29
1324 1280 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
brzoskvinia
20:27
4492 c10e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaadurowe adurowe
brzoskvinia
20:27
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaadurowe adurowe
20:26
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaadurowe adurowe
20:26
3344 ae32
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
brzoskvinia
20:25
3696 ca4b
Reposted fromsiegmunda siegmunda viastonerr stonerr

June 15 2017

brzoskvinia
19:08
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla viapimpmyheart pimpmyheart
brzoskvinia
19:06
9013 6ee5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
brzoskvinia
19:06
8406 ae1e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapimpmyheart pimpmyheart
brzoskvinia
19:06
2473 9d75
Reposted fromkarahippie karahippie viapimpmyheart pimpmyheart
brzoskvinia
19:05
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapimpmyheart pimpmyheart
brzoskvinia
19:05
1303 a896
brzoskvinia
19:03
brzoskvinia
19:03
Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym; czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć razem tak nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać, o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać - czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona!
— George Orwell, "Rok 1984"
Reposted fromwindingroads windingroads viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl